lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Вислава Шимборска. Мелкие объявления.

Вислава Шимборска
МЕЛКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КТО - НИБУДЬ знает, куда подевалось
сострадание (воображение сердца)
- пусть отзовётся! пусть отзовётся!
Во весь голос пусть поёт об этом
и танцует, будто утратил разум
веселясь под утлой березой,
которая всегда готова поплакать.

ОБУЧАЮ молчанию
на всех языках
методом всматривания
в звездное небо,
в челюсти синантропа,
в ноготки новорожденного,
в планктон,
в снежинку.

ВОЗВРАЩАЮ любовь.
Внимание! Оказия!
На прошлогодней траве
по горло в солнце
вы лежите, а ветер танцует
(прошлогодний, тот,
верховодивший в ваших волосах)
Предложения - в сон.

ТРЕБУЕТСЯ особа
для оплакивания
стариков, которые в приютах
умирают. Принимаются
претенденты без метрик
и письменных заявлений.
Бумаги будут разорваны
без расписки о вручении.

ЗА ОБЕЩАНИЯ моего мужа,
который обманывал вас цветами
людского мира, шумом его,
песенкой из окна, собакой за стеной :
что вы никогда не будете одни
в темноте, в тишине и без дыхания -
- я не отвечаю.
Ночь, вдова Дня.

Wisława Szymborska
DROBNE OGŁOSZENIA
KTOKOLWIEK wie, gdzie się podziewa
współczucie (wyobraźnia serca)
- niech daje znać! niech daje znać!
Na cały głos niech o tym śpiewa
i tańczy jakby stracił rozum
weseląc się pod wątłą brzozą,
której wciąż zbiera się na płacz.
UCZĘ milczenia
we wszystkich językach
metodą wpatrywania się
w gwiaździste niebo,
w żuchwy sinantropusa,
w paznokcie noworodka,
w plankton,
w płatek śniegu.
PRZYWRACAM do miłości.
Uwaga! Okazja!
Na zeszłorocznej trawie
w słońcu aż po gardła
leżycie, a wiatr tańczy
( zeszłoroczny ten
wodzirej waszych włosów)
Oferty pod : Sen
POTRZEBNA osoba
do opłakiwania
starców, którzy w przytułkach
umierają. Proszę
kandydować bez metryk
i pisemnych zgłoszeń.
Papiery będą darte
bez pokwitowania.
ZA OBIETNICE męża mojego,
który was zwodził kolorami
ludnego świata, gwarem jego
piosenką z okna, psem zza ściany:
że nigdy nie będziecie sami
w mroku i w ciszy i bez tchu
- odpowiadać nie mogę.
Noc, wdowa po Dniu.
Tags: Переводы.
Subscribe

 • Д.Л. Быков. Пасхальное.

  Дмитрий Львович Быков · Пасхальное …А между тем благая весть — всегда в разгар триумфа ада, и это только так и есть, и только так всегда и надо!…

 • Юрий Динабург. 05.01.28 - 19.04.2011.

  Стихи из 1945 года. ЛЮБИМЫМ АВТОРАМ Знаю ваши гордые печали, Демон вашей страсти мне знаком. Все мы бушевали и мечтали, Загорались голубым…

 • Кавафис. В ожидании варваров.

  В ожидании варваров Перевод Михаила Гаспарова. Журнал "Комментарии", № 15 (1998). - Отчего народ в перепуге? - Идут варвары, скоро будут здесь. -…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments