lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Збигнев Херберт. Чудище г-на Когито.

Збигнев Херберт.
Чудище г-на Когито.
1
Счастливый Святой Георгий
с высоты рыцарского седла
мог точно оценить
силу и движения дракона

первое правило стратегии
это верная оценка врага

Г-н Когито
находится в худшем положении

он сидит в низком
седле долины
покрытой густой мглой

сквозь мглу нельзя разглядеть
пылающих глаз
хищных когтей
пасти

сквозь мглу
видно только
мерцание небытия

чудище г-на Когито
лишено размеров

трудно его описать
оно не поддаётся определению

оно как огромная депрессия
раскинутая над страной

не дающая себя пробить
пером
аргументом
копьем

если бы не удушающая тяжесть
и смерть которую оно посылает
можно было бы считать
что это фантом
болезнь воображения

но оно существует
и это верно

как чад оно заполняет целиком
дома храмы базары

отравляет колодцы
уничтожает творения разума
покрывает плесенью хлеб

свидетельство бытия чудища
это его жертвы

доказательство не прямое
но достаточное

2

рассудительные говорят
что можно сосуществовать
с чудищем

следует только избегать
резких движений
резких слов

в случае опасности
принимать форму
камня или листа

слушаться мудрой природы
которая рекомендует мимикрию

дышать не глубоко
притворяться что нас нет

г-н Когито однако
не любит жить как будто жизнью
он хотел бы сразиться
с чудищем
на твёрдой земле

и тогда он выходит на рассвете
в сонное предместье
предусмотрительно вооружась
длинным острым предметом

он выманивает чудище
на пустые улицы

оскорбляет чудище
провоцирует чудище

как отважный единоборец
армии которой нет

он кричит -
выходи трусливая тварь

сквозь мглу
видно только
огромную пасть небытия

г-н Когито хочет вступить
в неравный бой

и это должно произойти
как можно скорее

прежде чем наступит
приступ бессилья
обычная смерть без славы
удушение бесформенным
***
(Примечание переводчика:
«Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй» — эпиграф к книге Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»)

Herbert Zbigniew - Potwór Pana Cogito
1
Szczęśliwy święty Jerzy
z rycerskiego siodła
mógł dokładnie ocenić
siłę i ruchy smoka

pierwsza zasada strategii
trafna ocena wroga

Pan Cogito
jest w gorszym położeniu

siedzi w niskim
siodle doliny
zasnutej gęstą mgłą

przez mgłę nie sposób dostrzec
oczu pałających
łakomych pazurów
paszczy

przez mgłę
widać tylko
migotanie nicości

potwór Pana Cogito
pozbawiony jest wymiarów

trudno go opisać
wymyka się definicjom

jest jak ogromna depresja
rozciągnięta nad krajem

nie da się przebić
piórem
argumentem
włócznią

gdyby nie duszny ciężar
i śmierć którą zsyła
można by sądzić
że jest majakiem
chorobą wyobraźni

ale on jest
jest na pewno

jak czad wypełnia szczelnie
domy świątynie bazary

zatruwa studnie
niszczy budowle umysłu
pokrywa pleśnią chleb

dowodem istnienia potwora
są jego ofiary

jest dowód nie wprost
ale wystarczający

2

rozsądni mówią
że można współżyć
z potworem

należy tylko unikać
gwałtownych ruchów
gwałtownej mowy

w przypadku zagrożenia
przyjąć formę
kamienia albo liścia

słuchać mądrej Natury
która zaleca mimetyzm

oddychać płytko
udawać że nas nie ma

Pan Cogito jednak
nie lubi życia na niby

chciałby walczyć
z potworem
na ubitej ziemi

wychodzi tedy o świcie
na senne przedmieście
przezornie zaopatrzony
w długi ostry przedmiot

nawołuje potwora
po pustych ulicach

obraża potwora
prowokuje potwora

jak zuchwały harcownik
armii której nie ma

woła -
wyjdź podły tchórzu

przez mgłę
widać tylko
ogromny pysk nicości

Pan Cogito chce stanąć
do nierównej walki

powinno to nastąpić
możliwie szybko

zanim nadejdzie
powalenie bezwładem
zwyczajna śmierć bez glorii
uduszenie bezkształtem
Tags: Переводы.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments