lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Categories:

К.К.Бачиньски. (Эти стихи как смерть...)

Кшиштоф Камиль Бачиньски.
*** (Эти стихи как смерть…)
I
Эти стихи как смерть смутны
и холодны как смерть.
Кошки под светом топорщат жёсткую серую шерсть.
Улиц, где никто не ходит, плач неумолчный жёлт,
в повседневность окон парус тревоги бьёт.

II

Небо бледнеет с каждым шагом Осень
вызванивает заревом, и весёлые птицы -
это мое прощание с миром людским и божьим.
Я слепну, иду наугад, как бы с пути не сбиться…

Значит, осень. В дыме город, птицы летят кругами,
листья падают с труб краснокирпичных фабрик.
По улице мёртвые ходят, и крылья ворон под ногами.
Ждет повозка и мертвый лакей у двери с канделябром.

Еду медленным шагом аллеей высоких каштанов.
В эту осень плыву, с каждым шагом меняясь незримо,
по полям, что засеяны навью, колоннами мертвых пеанов,
в безразличье – окОн, проплывающих мимо.

Куда дорога меня уводит? Пыль да колёс перестук.
Как ворон, в сумятице знаков, внятных тебе лишь,
над песней вьёт осень за кругом круг.

Как данную на двоих любовь - надвое разделишь?

Baczyński Krzysztof Kamil - * * * [Ten wiersz jak śmierć jest smutny...]

I

Ten wiersz jak śmierć jest smutny
i obojętny jak śmierć.
Szare koty pod światło puszą ostrą sierść.
Żółty lament ulicy, gdzie nie chodzi nikt.
Bije trwoga żaglami o codzienność szyb.

II

Niebo blaknie za każdym krokiem. Ogień
wydzwania łuny, a wesołe ptaki
są pożegnaniem moim z ludźmi i bogiem.
Ślepnę, tracę drogi, chodzę torem rakiet.

A więc jesień. Dymi miasto, ptaki płyną na ukos,
liście opadłe z czerwonych kominów fabryk.
Po ulicy chodzą umarli, leżą skrzydła oderwane krukom,
czeka powóz i w drzwiach martwy lokaj z kandelabrem.

Wojaż toczy powoli drogi wysokich kasztanów.
Upływam w jesień mniejszy z każdym krokiem,
w pola zasianych zjaw, w kolumny martwych peanów,
w obojętność - mijanych - okien.

Gdzie powóz drogą odpływa? Szelestem dymi bruk.
O, najsmutniejsza jesieni, w zamęcie znaków i elips
nad pieśnią kołujesz jak kruk.

Jak miłość powierzoną dwóm życiom - rozdzielić?
Tags: Переводы.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments