lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Category:
Tuwim Julian - Słopiewnie
Юлиан Тувим. Слопевно


Karolowi Szymanowskiemu
Каролю Шимановскому
1
ZIELONE SŁOWA
ЗЕЛЁНЫЕ СЛОВА

A gdzie pod lasem podlasina, А где под лесом подлесИна,
Tam gęsta wiklina-szeleścina. Там густа ракита- шелестина.

Na prawo bór, na lewo trawy, Направо бор налево травы,
Oj da i te szerokie, śpiewane morawy. Ой да и те широкие певчие муравы.

Iści woda, uści woda na murawie, Исти вода , усти вода на мураве,
Szumi-strumni dunajewo po niekławie. Шумит-струит дунаево по неклаве.

Na prawo bór czarnolas dąbrowiany. Направо бор чернолес дубровяный.
Na lewo ziel jasnoziel liści wodziany. Налево зель яснозель листвы водЯной.

A po szepcinie wiją, a na murawie dzwionie, А по шепчине вийи а на мураве звоны,
A i tam tżną wesoło te morowiańskie konie. А и там тяжнут весёло те муравянски кони.

2
SŁOWISIEŃ

W białodrzewiu jaśnie dźni słoneczko, В белодревье солнце яснодневно,
Miodzie złoci białopałem żyśnie, Мёд златится беложаром жизни,
Drzewia pełni pszczelą i pasieczną, А деревья пасечны и пчельны,
A przez liście kraśnie pęk słowiśnie. Сквозь листву краснеет гроздь словишни

A gdy sierpiec na niebłoczu łyście, А лишь серпец в наблочи повиснет,
W cieniem ciemnie jeno niedośpiewy В тени тёмны только недоспевы,
W białodrzewiu ćwirnie i srebliście В белодревье цвиркно и сребристо
Słowik słowi słowisienkie ciewy. Словик словит словишенски севы.

3
KALINOWE DWORY

Kalinowe dwory КАлиновы двОры
Jarzeń na jawory, Ярбень на яворы,
Jarzębiec surowy, Ярбенец суворый,
Czerwoń do zawory! Червонь до завора!

Czerwoń jagodzico Ягодь червонита
Ładnie do dziewanny! Ладно для деваны!
Borem nie da rady, Из-бору не выйти
Jaworowe panny! Яворовым паннам!

Dziewierz borem łazi, Веред бором лазит
Łyśnie na spiekory: Блиснет на загоре:
Hej, kraśnie zagorzewią Хей, загоревьем краАсны
Kalinowe dwory! КАлиновы двОры!
4
WANDA

Woda Wanda wiślana Вода Ванда висляна
głaź głębica srebliwa гладь глубица среблива
po ciemnurzu pazurem по темноводе когтем
wodzi jaskro księżawiec водит яскро лунавец

sino płynie dno śpiewa сино плынет дно спевно
woda wanda ruślana вода ванда руслана
czesze włosy świetłodzie чешет волосы русы
topiel dziewny kniaziewny. топель девны княжевны.

5
O MOWIE ROSYJSKIEJ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Tiewnaja piewunnica ТЕвная певУнница
Miłoj ni raduny! Милой не-радуны!
Zwoniestie, zagoriste Звонисты, загористы
Swietoładi struny! Светолады струны!

Wjarkoti żurczałowo, Въяркотит журчалово
Wjunica płaczewna, Вьюница плачевна,
Grustiwie pieczałowo Грустливо печалово
Tiewnaja słopiewna Тевная слопевна

6
ŚWIĘTY FRANCISZEK СВЯТОЙ ФРАНЦИСК

Ptakowie kwiatowie Птички цветочки
łanie weseli лани весЕли
alleluja, lelija аллелуйя, лелийя
ewangieli. евангиЕли.

Ewangieli angieli Евангиели ангиели
światu wołali: святу волали:
niewiemo! chwalemo! невемо! хвалемо!
płakali. плакАли.

Niebianie polanie Небяны поляны
słodkiej światłości сладкой светлОсти
Jezusie gołąbku Иисусе, голубочку
miłości! любОсти !Примечание: Это футуристические языковые эксперименты Тувима, опыты испытания фонетико-смысловой интуиции читателя, обладателя музыкального слуха к славянским языкам.
Так что это непереводы с непольского на нерусский. Тоже опыт.
Этот цикл положен на музыку Каролем Шимановским.
Tags: Переводы.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment