lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Categories:

мариуш Парлицки. Бочка.

Мариуш Парлицки.
Бочка

Сторонники теорий заговора,
путая причины и следствия,
веками проповедовали миру,
что домом всех бед
была некая глиняная бочка,
опрометчиво открытая
губительно красивой Пандорой
вопреки запрету умного мужа.

Им не хочется признавать
что эта бочка по край
была заполнена
серыми клеточками,
в которых начали гнездиться
самые благородные ценности.

Любовь - так насмерть,
правда - которая не считается ни с чем,
вера - что движет горами,
терпимость - без границ,
честность - до боли,
красота - неоспоримая,
или убеждения - незыблимые.

Когда мы отважно шагаем
единственно верной дорогой,
топча взвешенную умеренность,
надежда на дне бочки
умирает бездетной.
Mariusz Parlicki

Puszka

Zwolennicy teorii spiskowych
myląc przyczyny i skutki,
głoszą światu od wieków,
że domem wszelkich nieszczęść
jest pewna gliniana beczka,
nieopatrznie otwarta
przez zgubnie piękną Pandorę
i wstecz myślącego jej męża.

Niechętni są, by przyznać,
że owa beczka po brzegi
wypełniona została
szarymi komórkami,
w których zaczęły się gnieździć
najbardziej szczytne wartości.

Miłość - taka na zabój,
prawda - nielicząca się z niczym,
wiara - co góry przenosi,
tolerancja - bez granic,
szczerość - do bólu,
piękno - niepodważalne,
czy przekonania - niezłomne.

Kiedy odważnie kroczę
jedynie słuszną drogą,
depcząc rozważny umiar,
nadzieja na dnie beczki
umiera bezpotomnie.
Tags: Переводы.
Subscribe

 • видео.

  https://ok.ru/video/2381052971713

 • Русский лубок.

  Екатерина Симонова Русский лубок Стихи Опубликовано в журнале Волга, номер 7, 2021 Екатерина Симонова родилась в 1977 году в Нижнем Тагиле.…

 • Валерий Шубинский (Из ФБ)

  Валерий Шубинский 4 ч. · (и новое) ДЕРЕВО-РЕКА В полночный час с его ветвей, плодоносящих паром, свистит плавучий соловей прибрежных уток парам. Оно…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments