lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Мариуш Парлицки

Parlicki Mariusz
Мариуш Parlicki (родился 31 января 1974 в Радоме ) - польский поэт, писатель, сатирик, литературный критик, публицист.

Wiersz o zupełnym napełnieniu pełnia

Księżyca pełnia światłem napełnia
ciemną noc pełni.
Ja twoją pełnię pełnia napełnię,
tak czar się spełni.
A potem pełni pełnia spełniona,
nią napełnieni,
będziemy pełnić służbę dla pełni
aż wszystkie serca pełnia przepełni.
Wówczas proroctwa tez się dopełnia,
bo szczęścia pełnie ziemię zapełnia.
W obliczu pełni czmychnie półpełnia,
bo pełnia wszystko pouzupełnia.
Zupełna pełnia wszystko zapełni,
niezapełnione pełnie dopełni,
te zapełnione przepełni pełnią,
by pełni było pełno i pełno.

Стихи о полном наполнении полноты.

Луна в полнолуние светом наполнена
тёмную ночь полнит.
а твою полнь полнотой полню я,
полнь чудеса исполнят .
А после мы полные полнью исполненной,
ей наполненные,
будем служить исполна полноте,
покуда сердца полнота переполнит.
В тот час пророчества тоже исполнятся,
и полное счастье землю заполнит.
Перед лицом полноты ушмыгнёт неполнота,
ибо полнота всё заполняет.
Полная полнота всё заполнит,
незаполненные полноты дополнит,
а заполненные переполнит полнотой,
чтобы полноты было полным полно.Siedemprzez siedem dni Wszechwładny stworzył całą Ziemię
jest siedem grzechów głównych
sakramentów siedem
za siódmym morzem
siódmą rzeką i górami
żyje księżniczka wraz z siedmioma krasnoludkami
siedem jest cudów świata
plag egipskich siedem
a smoki w bajkach były zwykle siedmiogłowe
i mały człowiek kiedy właśnie ma lat siedem
zaczyna w szkole zgłębiać wiedzę
trudzić głowę
za siódme żebro powieszono rozbójnika
o siódmy zmysł trwa spór pomiędzy geniuszami
o siódmej zakład wita swego pracownika
siedmiodniowymi czas upływa tygodniami
a gdy śmierć przyjdzie z kosą w kształcie cyfry 7
to może znajdziesz swoje miejsce w siódmym niebie.

Семь.

за семь дней Всемогущий сотворил всю Землю
есть семь главных грехов
семь таинств
за седьмым морем
за семью горами и реками
живёт принцесса с семью гномами
есть семь чудес света
казней египетских семь
и драконы в сказках бывают обычно семиглавыми
и когда малышу исполняется семь лет
он начинает в школе копить знания
работать головой
за седьмое ребро повесили разбойника
о седьмом чувстве длится спор между гениями
в семь часов завод ждёт своего работника
семидневными неделями уплывает время
и когда смерть придёт с косой в виде цифры 7
то может быть ты найдёшь своё место на седьмом небе.

Hamlet - Kawiarniane myślistole kawiarniany
oszuście samotnych
okrągły
by nikt na rogu

podporo dla rąk
które trzymają
ołowianą kulę czaszki

stole kawiarniany
który maskujesz
błądzące dłonie kochanków

kuternogo wystający po jałmużnę
okrągły jak nieszczęście
zimny jak księżyc

gdyby ożyły twe nogi
kopnąłbyś niejednego
a potem biegiem do lasu
przed zalaniem winem i łzami
rozchybotaniem muzyką

Гамлет – КАФЕйные мысли

столик в кафешке
обманщик одиноких
круглый
чтобы никто на углу

опора для рук
которые держат
свинцовый шар черепа

столик в кафешке
скрывающий
блуждающие ладони любовников

колченогий ожидающий подаяния
бесконечный как несчастье
холодный как месяц

если бы ожили твои ноги
попинал бы не одного
а потом бегом в лес
от опьянения вином и слезами
расшатывания музыкой

Na ulicy Spraw Ostatecznych Hamlet spotyka staruszkęna ulicy Spraw Ostatecznych
spotkał Hamlet drżącą staruszkę
i gdy patrzył długo w jej oczy
dwie gasnące żarówki matowe
to wyczytał że jest potomkiem
niejakiego Szymona z Cyreny

chwycił wówczas staruszkę z rękę
dał jej trochę energii i wiary
gdy stąpała po szczeblach drabiny
nieporadnie
niepewnie
nieśmiało

potem patrzył jak dusza jej świeża
przesiąkała przez taflę lustra

patrzył
trzymał dłoń - filiżankę
aż w niej życie do reszty ostygło
aż wypite zostało do końca
jak cykuta

wzleciała do słońca

На улице Последних Дел Гамлет встречает старушку.

на улице Последних Дел
встретил Гамлет дрожащую старушку
и когда долго смотрел в её глаза
две гаснущие матовые лампочки
то вычитал что он потомок
некоего Симона из Кирены

подхватил он тотчас старушку из руки
дал ей немного энергии и веры
когда она ступала по ступеням лестницы
беспомощно
неуверенно
несмело

потом он смотрел как душа её легко
протекала сквозь поверхность зеркала

он смотрел
и держал ладонь - чашу
пока в ней жизнь не остыла до конца
пока не была выпита до конца
как цикута

взлетела к солнцу

Dlaczego Hamlet nie uległ propagandzie?dedykowany – prof. Danucie Wesołowskiej

Hamlet nie uległ propagandzie sukcesu
ani zagrożenia

nie urodził się na to zbyt późno
i nie przyszedł na świat zbyt wcześnie

zbyt późno przychodził na wiece
zbyt wcześnie czytał Le Bona

drogi po których chodził
nie krzyżowały się ze szlakami
powszechnie uczęszczanymi

nie myślicie że odludkiem
realistą krytycznym
czy też niewiernym Tomaszem

sceptyk idealistą
wydłubał sam sobie oczy
wspina się co dzień na szczyty
rozbija głowę
o skały

Hamlet nie uległ propagandzie
głuchy na wysokie tony i niskie szmery
pozostał
tylko człowiekiem

Почему Гамлет не поддался пропаганде?
Посвящено проф. Дануте Весоловской

Гамлет не поддался пропаганде sukscess(а)
как и поражения

не народился он для того слишком поздно
и не появился на свет слишком рано

слишком поздно он приходил на митинг
слишком рано читал Le Bon(а)

пути которыми он ходил
не пересекались с дорогами
исхоженными всеми

не считайте его нелюдимом
критическим реалистом
или Фомой неверующим

скептик идеалист
выбил сам себе глаза
взбираясь что ни день на вершины
разбивая голову
о скалы

Гамлет не поддался пропаганде
глухой для высоких тонов и низких шумов
он остался
только человеком

Gustave Le Bon (7 May 1841 – 13 December 1931) was a French social psychologist, sociologist, anthropologist, inventor, and amateur physicist. He is best known for his 1895 work The Crowd: A Study of the Popular Mind.
Hamlet - zmagania z przemijaniemstał twarzą w twarz
ze swoją twarzą
grymas na obu twarzach wzrastał

tak kanceruje czasu pazur
gwiazda zabłysła
gwiazda zgasła

zasłonił lustra
by z przeszłości zaczerpnąć siły

fotografie
jak on pożółkłe
poniszczyły się i skuliły

zamknął w szafie dawne pamiątki

lek na rany
widział w przyszłości
i snuł plany dalekich wypraw
nowych książek i znajomości

ranne słońce zaczęło światu słać rumieniec
lecz nie ogrzało starych kości
i zamroziło się marzenie
składając hołd u stóp
nicości

Гамлет – Борьба с исчезновением

он встал лицом к лицу
со своим лицом
гримаса исказила оба лица

коготь времени работает словно рак
звезда заблистала
звезда погасла

он заслонил зеркала
чтобы зачерпнуть силы из прошлого

фотографии
пожелтевшие как и он
состарились и скулили

он замкнул в шкафу всё давнее памятное

лекарством для ран
он полагал будущее
и строил планы далёких путешествий
новых книг и знакомств

раннее солнце начало дарить свету румянец
но не согрело старые кости
и замёрзли мечтания
склоняясь у стоп
небытия


Dlaczego Hamlet?Bo on był drzewem melancholii Ибо он был древом меланхолии
i gorzki owoc z siebie wydał, и плод его был горького горше
wykwit pogardy i ironii эссенцией презренья и иронии
dla cudzych, zwłaszcza własnych przywar. К чужой и собственной порче

Bo on był tchórzem konsekwencji ибо он избегал непреклонности
innej niż konsekwencja śmierci, кроме той которая в смерти
dlatego miłość swą uwięził
w zamkniętej twierdzy swej pamięci.

Bo on szanował własne słowa
i wolał w tłumie mówić głupio,
a raczej z tłumu pobłaznować.
Błazeństwo jest tragiczną sztuką.

Bo był sierotą społeczeństwa
i niewolnikiem powołania
dla manii swych do posłuszeństwa
Cel życia głębszy jest od trwania.

Bo dla honoru stracił honor,
dla pomsty cienia stał się cieniem
za wszystko w życiu płacił słono
póki mógł dźwigać, dźwigać brzemię.

Bo będąc mędrcem wciąż był dzieckiem
i będąc świadom nic nie wiedział,
bo był człowiekiem: orłem, wieprzem,
bo synem piekła był i nieba.

Поскольку я не понял второй строфы, оставляю оригинал для продвинутых в польщизне.
Tags: Переводы
Subscribe

 • Не спалось...

     На всех вершинах    Покой,    Во всех долинах    Перед тобой    Так тихо стало.    Птиц не слышно из бора.    Почиешь скоро    И ты, усталый.

 • Эрнест Брылль. (Лавина)

  Эрнест Брылль. Псалм стоящих в очереди. За чем эта очередь стоит? За серостью, серостью, серостью Чего в этой очереди ты ждёшь? Старости, старости,…

 • Юзеф Баран. Фраменты...

  Poeta Józef Baran · FRAGMENTY, WIÓRKA, PIÓRKA fragmenty wiórka piórka strzępki plewy dym obiecanki cacanki topniejący ślad mgławicowe zwidy rozwiane…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment