lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Category:

Константы Микевич. Матери.

Константы Микевич.
(1911 – 1935)
Родился в интеллигентской семье в Варшаве. Опубликовал немного, в «Скамандре», и «Литературных ведомостях». В 1934 году вместе с двумя другими неизвестными поэтами издал томик «Профили». Покончил с собой во время армейской службы.
Посмертно по просьбе родных его литературным наследием занялся Юзеф Чехович. Выбранные им стихи появились в 1937 году в томе «Поэзия».


Матери.
Сегодня Большая Медведица ведет своих малых
к черным водопоям.
Ты смотрела на меня целый вечер, мама,
в сером покое.
Думала: кто это в кресле тут предо мною,
это не сынок.
Сын в моем теле, где льётся былое,
медовый поток.
Я к водопоям возьму его чистым,
как смерть, нежна.
В кресле чужой останется стынуть,
в злых длинных штанах.

Konstanty Mikiewicz
(1911 – 1935)
Urodził się w rodzinie inteligenckiej w Warszawie. Drukował niewiele, m.in. w „Skaman-drze” i „Wiadomościach Literackich”. W 1934 r. wespół z dwoma innymi młodymi i nieznanymi poetami wydał tomik „Profile”. Popełnił samobójstwo podczas odbywania służby wojskowej. Pośmiertnie, na prośbę rodziny, jego spuścizną literacką zajął się Józef Czechowicz. Wybrane przez niego wiersze ukazały się w 1937 r. w tomie „Poezje”.
Matce
Dziś Wielka Niedźwiedzica wiedzie swoje małe
do czarnych wodopojów.
Patrzyłaś na mnie, matko, wieczór cały
w szarym pokoju.
Myślałaś: jakiś pan przyjechał na krześle,
to nie syn.
Syn jest w mym ciele, gdzie dzwoni przeszłość,
jak miodny płyn.
Do wodopojów go wezmę cichych, jak śmierć
pogodna.
W krześle zostanie obcy, sztywny, wiesz –
w złych, długich spodniach.
Tags: Переводы.
Subscribe

 • Александр Куликов. Я осень...

  Александр Куликов Я осень опишу на все лады. Вот первый лад. Созревшие плоды: антоновка, грушовка, бычье сердце, в косицу заплетенный синий лук,…

 • Адам Гвара. Ша...

  ADAM GWARA SZA... Spowite ciszą miasto. W posłaniu z alabastru Król nowe śni wyprawy. W komnacie onyksowej Królowej hebanowej Z rozpaczy serce…

 • Стихи из ФБ.

  Ян Бруштейн 8 ч. · Неравный и неправедный обмен: Коснулось узловатых старых вен Дыхание безумства и разбоя. По мокрому песку иду в тоске, Где…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments