lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Categories:

Дорота Площиньска. Небылицы.

Дорота Площиньска.
Небылицы.

переживут нас
во́роны и воро́ны
все больше места
занимают те кого нет

переживут святыни
Бог не спит
до полного
изнеможения


переживут нас страхи
совьют гнезда распада
по ту сторону формы
скроенной на выростDorota Płoszczyńska

androny

Przeżyją nas
kruki i wrony
coraz więcej miejsca
zajmą ci których nie ma

przeżyją świątynie
Bóg nie śpi
do wyczerpania
zmiękną kolana


przeżyją nas strachy
uwiją gniazda rozpadu
po drugiej stronie formy
skrojonej na wyrost
Tags: Переводы.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment