lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Categories:

К.И. Галчиньски. Семейное счастье, Конец мифологии. (Зелёная Гусыня).

Семейное счастье
Константы Ильдефонс Галчиньски и
Театрик Зеленая Гусыня

Имеет честь представить
метеорологическуяю драму
"Семейное счастье"
или
«Осторожнее с проклятиями»

Выступают:
Папуля, Мамуля, Бабуля, Детуля, Перун, и Ослик Порфирион

Сцена: Тихий аполитичный домашний очаг вечером.

Бабуля:
Как хорошо! (поправляет очки и продолжает все штопать)

Мамуля:
(смотрит на Папулю) Наконец-то мы вместе! (плачет от счастья)

Детуля:
(играет с чучелом гнома) Пауза; тишина: счастье.

Папуля:
(внезапно) Нет, я сгнию в этом буржуазном доме! Хватит с меня! Я создан для другого! Я чувствую, что мои возможности безграничны! Держите меня! (глядя на Бабулю и Детулю) Разрази меня гром!

Перун:
(выполняет, и полностью устраняет проблему тихого аполитичного вечернего домашнего очага)

Ослик Порфирион:
Боже мой, а ведь всё предвещало такую красоту!
ЗАНАВЕС
падает.
1947 г.

Трагический конец мифологии
Константы Ильдефонс Галчиньски и
Театрик Зеленая Гусыня

Имеет честь представить
безжалостным пером своего автора

«Трагический конец мифологии»

Лица:
ЛЕДА - законная супруга Тиндарея
ЮПИТЕР - известный эротоман
& СКОВОРОДА

Леда:
Юпитер! Ах!

Юпитер:
(мрачно, со сковородой спрятанной в складках хламиды): Что тебе ещё?

ЛЕДА:
Юпитер, о, как ты был прекрасен в образе лебедя! Ты так меня целовал! Так меня целовал!

Юпитер:
И что дальше? Хватит лирики! Спрашиваю, где яйца и сколько штук?

ЛЕДА:
Вот они, любовь моя. Вот. Три штуки. Буквально три, как говорится во всех учебниках древней мифологии. Последовательность событий такая же. Сначала ты превратился в лебедя. Потом та ночь в Закопане. А теперь ещё минута, и из трех мифологических яиц вылупятся трое наших мифологических деток: Кастор, Поллукс и Елена.

Юпитер:
(очень хмур; нервно теребит сковороду, спрятанную в складках хламиды): Хватит! (достает сковороду из подмышки, включает электрическую плиту и из трех мифологических яиц варганит вполне реалистичную яичницу с зелёным луком)

ЛЕДА:
Что ты сделал, несчастный?

Юпитер:
То,что мне подсказывала совесть моего юпитерианского желудка. Ты идиотка, Леда. Но и ты, вероятно, уразумеешь, что от Кастора и Поллукса никакого толку, а что касается Елены, последствия известны: Троянская война. А нам войны совершенно ни к чему. (поедает омлет)
ЗАНАВЕС.
падает.
1949.

Szczęście rodzinne
Konstanty Ildefons Gałczyński

Teatrzyk Zielona Gęś


ma zaszczyt przedstawić
dramat meteorologiczny pt.

"Szczęście rodzinne"
czyli
"Ostrożnie z przekleństwami"

Występują:
Tatunio Mamunia Babunia Dziecina Piorun i Osiołek Porfirion

S c e n a: Ciche, apolityczne ognisko domowe wieczorem.

Babunia:
Jak mi dobrze! (poprawia okulary i w dalszym ciągu ceruje wszystko)

Mamunia:
(patrzy na Tatunia) Nareszcie razem! (plącze ze szczęścia)

Dziecina:
(igra pluszowym karzełkiem) Pauza; cisza: szczęście.

Tatunio:
(nagle) Nie, ja zgniję w tym mieszczańskim domu! Ja mam tego dosyć! Ja jestem stworzony do innych rzeczy! Ja czuję w sobie nieograniczone możliwości! Trzymajcie mnie! (patrząc na Babunię i Dziecinę) Niech to wszystko piorun strzeli!

Piorun:
(strzela i całkowicie likwiduje problem cichego, apolitycznego ogniska domowego wieczorem)

Osiołek Porfiron:
Mój Boże, a już wszystko się tak ślicznie zapowiadało!
K U R T Y N A

Konstanty Ildefons Gałczyński
1947
Tragiczny koniec mitologii
Konstanty Ildefons Gałczyński

Teatrzyk Zielona Gęś


ma zaszczyt przedstawić
Autora swego piórem srogim

"Tragiczny koniec mitologii"

Osoby:
LEDA - ślubna małżonka Tyndtra
JOWISZ - znany erotoman
& PATELNIA

Leda:
Jowiszu! Ach!

Jowisz:
(ponury, z patelnią ukrytą w faldach chlamidy): Co dalej?

LEDA:
Jowiszu, ach, jaki piękny byłeś pod postacią łabędzia! Tak mnie całowałeś! Tak mnie całowałeś!

Jowisz:
I co dalej? Dość tej liryki! Ja się pytam, gdzie te jaja oraz ile sztuk?

LEDA:
Tu są, ukochany. Tu. Trzy sztuki. Słownie trzy. Tak jak to podają wszystkie podręczniki mitologii starożytnej. I kolejność wypadków ta sama. Najprzód przemieniłeś się w łabędzia. Potem ta noc w Zakopanem. A teraz jeszcze chwila i z trzech mitologicznych jajek wykluje się troje naszych mitologicznych dziatek: Kastor, Polluks i Helena.

Jowisz:
(b. ponury; manewruje nerwowo patelnią ukrytą w fałdach chlamidy): Dość! (wyjmuje spod pachy patelnię, włącza kuchenkę elektrycczną i z trzech mitologicznch jajek pitrasi realistyczną jajeccznicę z szczypiorkiem)

LEDA:
Coś uczynił, nieszczęsny?

Jowisz:
To, co mi nakazywało sumienie mego Jowiszowego żołądka. Jesteś kretynką, Ledo. Ale chyba zrozumiesz, że: z Kastora i Polluksa pożytek żaden, a co do Heleny, to konsekwencje wiadome: wojna trojańska. A my wojen mamy absolutnie dość. (rąbie jajecznicę)
K U R T Y N A

spada
Konstanty Ildefons Gałczyński
1949
Tags: Переводы.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments