September 20th, 2014

Богдан Задура. Поглаживая Эйнштейна.

Bohdan Zadura
Głaszcząc Einsteina

powiedzmy sobie prawdę, noworodki
naprawdę jesteście obrzydliwe i stopień pokrewieństwa

nic tu nie zmieni To nie jest jedyny przykład
że teoria bezwględności trzyma się mocno

i to w tak względnych dziedzinach jak estetyka
Ze względu na dostęp do tajemnic

Urząd Ochrony Państwa
zamierza prześwietlić życie osobiste

trzech milionów obywateli Więcej słońca
więcej światła lepiej wykształcone owoce

Kto ma sad ten wie i wie że to praca
która nie kończy się nigdy

Teraz myślę o Wolności
prowadzącej lud na barykady

sztandar sztandarem
ale tak naprawdę liczą się piersi

taka już jest twoja natura
alegorio

powiedzmy sobie to raz a dobrze
chciałoby się czasem być w czyjejś głowie

ale na myśl o szarej substancji wypełniającej
tę najpiękniejszą z puszek Pandory robi mi się niedobrze

od poniedziałku nie myję zębów
to mogłoby mnie zdradzić

od poniedziałku nie piszę metafizycznych wierszy
niech prześwietlają Wencla i Koehlera

zadzwonił Paweł i z dumą w głosie oświadczył że jest zdrowy
tyle że zrobił się trochę pierdołowaty

chciałem powiedzieć że to słychać
ale ugryzłem się w język

Znam twoją tajemnicę Azorku
miałeś nazywać się Einstein ale to było za trudne dla dziecka

Znam twoją tajemnicę Delacroix
wolność prowadzi lud pod pistoletem, jest z tyłu

Coś mi się śniło i myślałem że słyszę swój krzyk w tobie
a to był szloch piły spalinowej jakiegoś ogrodnika zieleni


Богдан Задура ( р.1945)

Поглаживая Эйнштейна

признаемся себе, что новорождённые
и вправду безобразны и степень родства

ничего тут не изменяет Это не единственный пример
что теория бесчеловечности держится прочно
и в таких гуманитарных областях как эстетика

В отношении доступа к личным данным
Ведомство Государственной Безопасности
намерено пролить свет на приватную жизнь

трёх миллионов граждан Больше солнца
больше света для улучшения образования плодов

У кого есть сад тот знает что это работа
которая не кончается никогда

Теперь мысли о Свободе
ведущей людей на баррикады

знамя знаменем
но имеют значение только перси

такова уж твоя натура
аллегория

скажем себе это сразу и хорошо
если бы временами это было и в чьих-нибудь головах

но при мысли о серой субстанции наполняющей
те прекраснейшие из коробок Пандоры мне становится нехорошо

с понедельника не чищу зубов
это могло бы меня выдать

с понедельника не пишу метафизических стихов
пусть просвечивают Венцеля и Кёлера


позвонил Павел и с удовлетворением в голосе сообщил что здоров
разве что сделался немного придурковатым

хотел ему сказать, что это чувствуется
но прикусил себе язык

Знаю твой секрет Азорка
должен был назвать тебя Эйнштейном но такая кличка трудновата для детей

Знаю твой секрет Делакруа
свобода ведёт людей под пистолетом, она сзади

Что-то мне снилось и думал что слышу свой крик в тебе
но это был плач бензопилы какого-то садовника
***