December 16th, 2014

Ежи Уткин. Лицо, зеница окна.

Ежи Уткин

W srebrnym świetle ukryty – 1992
Скрытые в серебряном свете

Twarz, źrenica okna

Лицо, зеница окна

Kropla deszczu na szybie tkwiącej w ciemnym oknie.
Капля дождя на тёмном окне стеклянном
Kryształ żłobi tło szklane spływając samotnie
Чертит хрустальный путь, одиноко стекая
Po tafli tak bezdennej, głęboko przejrzystej,
По этой бездонной глубокой прозрачной глади,
Po tafli wchłaniającej spojrzeń snopy iskier.
По глади, вбирающей снопы искрящихся взглядов.

Twarz ludzka jak źrenica w pustym oku okna,
Лицо человека - зеница пустого оконного ока
Poszarzała od żalu, tęskniąca, samotna...
От горя померкнув, грустящее одиноко…

Twarz wrasta w tło gaszące rozpalone czoło.
Лицо прирастает к стеклу челом распалённым.
Szkliście martwa natura, pejzaż obcy ziołom,
Стеклистый мёртвый пейзаж чуждый зелёным
Trawom, kwiatom i drzewom. Pustką pulsująca
Травам, цветам деревьям. Пульсирующей пустотою
Twarz księżycem srebrzona, niemym echem słońca.
Лицо – солнца эхо немое, серебрится луною.