December 19th, 2014

Ежи Уткин. Живёшь потому что живёшь.

Żyjesz, bo żyjesz

Wszystko, co jest ci bliskie, na zawsze utracisz.
Всему, что близко тебе, суждена утрата.
Żyjesz, bo jeszcze żyjesz, lecz bez przekonania,
Живёшь, пока жив, плывёшь по теченью,
Więc daj już sobie spokój. Daremność powrotów
Так что успокойся. Тщетность мечты о новом
Wyraża się w twym wzroku, dźwięku psiej ufności,
Видится в твоём взгляде, отзвук надежды пёсьей
Która czeka na ochłap. Z pańskich stołów kości
Ждущей подачки. С панского стола кости
Staną ci w poprzek drogi, gdy będziesz już gotów
Встанут тебе поперёк горла, когда станешь готовым
Zaprzeć się swojej wiary w sens własnego trwania,
Отречься от веры в своё предназначенье,
A w tłumie sprawiedliwych nie dostrzeżesz braci.
и в толпе праведных не найдётся брата.