August 20th, 2018

Бруно Ясеньски. Весенне

Jasieński Bruno – Wiosenno … Бруно Ясеньски - Весенне
genialnej recytatorce tego wiersza … гениальной декламаторше этого стихотворения
p.Irenie Solskiej-Grosserowej … пани Ирене Сольскей-Грссеровей.


T A R A S koTARA S TARA raZ … ТАРАС маТРАС ТАРАраЗ
biAłe pAnny ... бывАли пАнны
poezjAnny ... поезиАнны
poezOwią, poezAwią … поэзОвея, поэзАвия
poezYjne poezOSny … поэзИйные поэзОСны
MAKI na haMAKI na sOSny … МАКИ на гаМАКИ на сОСны
rOŚśnym pełnowOSnym ranem … рОСным полновЁСным утром
PoezAwią, poezOwią … ПоэзАвия, поэзОвия
pierwsze ... первые
szesnastoLEtni, LEtnie ... шестнадцатиЛЕтние, ЛЕтние
naIWne, dzIWne wiersze … наиВные, диВные стихи
kłOSy na włOSy bOSo na rOSy … колОС на волОС и бОСо на рОСы
z brUZDy na brUZdy jAZDy bez UZDy… на борОЗДу с борОЗДы ЕЗДа без УЗДы
słOńce uLEwa zaLEwa na LEwo … сОЛнце ЛИвень заЛИЛ наЛЕВО
na LEwo na LEwo na LEwo prOSTo ... наЛЕво наЛЕво наЛЕво прОСТо
OSTy na mOSTy krOST wodorOSTy ... с мОСТа на мОСТу корОСТа нарОСТа
tuPOTY koPYT z łoPOTem oPADł … тоПОТ коПЫТ с лоПОТом уПАЛ
oPADł i łoPOT i łoPOT i POT ... уПАЛ и лоПОТ и лоПОТ и ПОТ.

T A R A S TARA S TARA raZ ... ТАРАС ТАРАС ТАРА РАЗ