December 19th, 2018

Юзеф Баран. Доказательство существования.

Юзеф Баран.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ

миллионы радиостанций
ЗЕМЛЯ- НЕБО
церквей синагог
мечетей из которых мы шлём
в пространство
наши молитвы
миллионы храмовых башен
пытающихся вопреки
земным помехам
поймать Сигналы Оттуда
посредством священников
разных исповеданий
ясновидцев выглядывающих
с высот обсерваторий
в другие Измерения
чтобы уловить небесные сигналы
и объяснить толпе
плотно замкнутой
в земном коконе
что они видят только
пустой экран неба
и что всё это построено
на нашем страхе перед Неизвестным -
самом вечном фундаменте религий
который
никто никогда
не может разрушить
потому что это самое важное доказательство
человеческого существования


Poeta Józef Baran

DOWÓD TOŻSAMOŚCI
miliony stacji nadawczych
ZIEMIA-NIEBO
kościołów synagog
meczetów z których ślemy
w przestworza
nasze pobożne życzenia
miliony wież świątynnych
usiłujących na przekór
ziemskim zakłóceniom
wychwycić Znaki Stamtąd
za pośrednictwem kaplanów
różnych wyznań
jasnowidzów wychylających się
z wieżyczek obserwacyjnych
w Inne Wymiary
by odebrać niebiańskie sygnały
i wytłumaczyć je tłumom
zamkniętym szczelnie
w ziemskim kokonie
co widzą tylko
pusty ekran nieba
wszystko to zbudowane
na naszym lęku przed Nieznanym -
tym najtrwalszym fundamencie religii
ktorego
nikt nigdy
nie zdoła obalić
bo jest najważniejszym dowodem
na ludzkie istnienie
( Z tomu "Taniec z ziemią", 2006)