April 5th, 2019

Станислав Бараньчак. Определённая эпоха.

Станислав Бараньчак.
Определённая эпоха

Мы живем в определённую эпоху (отхаркивание) и оттого
надо , как бы, представить себе с полной ясностью.
Вопрос. Мы живем в (бульканье
из графина) определённую, как бы,
эпоху, в эпоху
постоянных усилий во благо, в
эпоху нарастающих и обостряющихся и
так далее (глотание), как бы, конфликтов.
Мы живем в определённую э - ( звяканье отставленной
склянки)- поху, и я бы здесь определённо определил,
как бы, что на этой основе определятся
определённые перспективы, будут предопределены
предложения, которые ещё не доопределены , а также
будут переопределены, как бы, расчёты
(откашливание) тех, которые. У кого есть вопросы? Не вижу.
Поскольку не видно, вижу, что я буду выразителем,
выражая в завершение убеждение, что

Мы живем в определённую эпоху, такова
правда, как бы,
и другой правды нет.

Barańczak Stanisław - Określona epoka
Określona epoka

Żyjemy w określonej epoce (odchrząknięcie) i z tego
trzeba sobie, nieprawda, zdać z całą jasnością.
Sprawę. Żyjemy w (bulgot
z karafki) określonej, nieprawda,
epoce, w epoce
ciągłych wysiłków na rzecz, w
epoce narastających i zaostrzających się i
tak dalej (siorbnięcie), nieprawda, konfliktów.
Żyjemy w określonej e (brzęk odstawianej
szklanki) poce i ja bym tu podkreślił,
nieprawda, że na tej podstawie zostaną
określone perspektywy, wykreślane będą
zdania, które nie podkreślają dostatecznie, oraz
przekreślone zostana, nieprawda, rachuby
(odkaszlnięcie) tych, którzy. Kto ma pytania? Nie widzę.
Skoro nie widzę, widzę, że będę wyrazicielem,
wyrażając na zakończenie przeświadczenie, że

Żyjemy w określonej epoce, taka
jest prawda, nieprawda,
i innej prawdy nie ma.