April 24th, 2019

Иоанна Вихеркевич. Я с теми...

Joanna Wicherkiewicz

jestem z tymi
których uwikłano
w bezimienne wojny
składając bogom
wydumanym w ofierze
nie płaczę po nich
z łez nie wyrosną
mury nieprzebyte
lecz manifesty
ludzkiej słabości
kamienne remedia
leżą pod nogami
kto pierwszy rzuci
kamień

Я с теми
что были вовлечены
в безымянные войны
и принесены в жертву
выдуманным богам

я не плачу по ним
из слёз не вырастают
непроходимые стены
лишь проявления
человеческой слабости

каменные средства
лежат под ногами

кто первым бросит
камень