December 26th, 2020

Адам Охвановски. Зло.

Адам Охвановски.
Зло
Прядь волос Самсона
приснится женщине
мужчине нож Каина
кроваво блеснёт в глаза
в окопах святой троицы
красивая Балладина
пообещает поэтам
теплый дом
и мир
Зло - добро изобретено
для баланса
чтобы не пугать маленьких детей
не лишать отваги
известных из истории мужей
которые для наивных
указатели меры
как язычки весов ...

Балладина - героиня Словацкого, злодейская красавица.
Старинные базарные весы (гуси) с чашками, равновесие указывали “гусиные клювы”, язычки.

Adam Ochwanowski
Zło
Kosmyk włosów Samsona
przyśni się kobiecie
mężczyźnie nóż Kaina
krwawo błyśnie w oku
w okopach świętej trójcy
piękna Balladyna
obiecuje poetom
ciepły dom
i spokój
Zło - wymyśliło dobroć
by dla równowagi
nie peszyć małych dzieci
nie mącić odwagi
mężów znanych z historii
którzy dla naiwnych
są kwintesencją miary
języczka u wagi...