September 8th, 2021

Адам Гвара. Все.

Adam Gwara WSZYSCY

WSZYSCY KTÓRYCH NIE ZNAŁEM
Na koniec wędrowania przychodzę do rzeki.
Noc rozlewa się rtęcią i podkręca bystrza.
Przepływają przeze mnie obrazy na przestrzał.
Przywołując wspomnienia bliskich mi dalekich.
Wszystkich których nie znałem, a którzy kochali
ciepło mleka i miodu, truskawkowe wino.
Połówkę papierosa na czarną godzinę,
w której światła zwyczajnie nie wypada palić.
Do wyznania zostało jeszcze pół oddechu.
Wciąga mnie w tataraki wiru pusta studnia.
Zmarszczką fali od brzegu odbija się echo.
Owinięty w milczenia wyświechtane płótna
zabieram z sobą wszystkich, których ktoś poniechał.
Twarz zanurzam i rzeka zawraca do źródła.
Ag
ВСЕ, КОГО Я НЕ ЗНАЛ
Подошёл я к реке в конце скитаний.
Ночь разливается ртутью ,стремнина кружит .
Образы сквозь меня проплывают, душу
призывая вспомнить близких мне и дальних.
Всех кого я не знал. А ведь эти люди
Знали вкус вина , тепло молока и мёда.
Есть полсигареты на черный час ухода,
где другого огня уже не добудешь.
До признанья осталось еще полвздоха.
Тянет вихрем аира в омут холодный.
Рябью волн к берегам убегает эхо.
Запелёнут в молчанья тугие полотна,
забираю с собой всех оставленных кем-то.
Окунаю лицо, и река возвращает к истокам.
Ag