September 10th, 2021

Юлиан Тувим. Слесарь.

Юлиан Тувим.
Слесарь.
В ванной что-то закупорилось, труба храпела ужасно, дошло до протяжного
воя, вода же едва капала. После опробования нескольких домашних средств
(тыкание в трубу зубной щеткой, дутьё в отверстие, устное убеждение и т. д.) - я пригласил слесаря.

Слесарь был худой, высокий, с серой щетиной на лице, с очками на остром носу.
Он смотрел на меня исподлобья огромными голубыми глазами
каким-то затуманенным слезой взором. Он вошел в ванную, покрутил краны в разные стороны,
стукнул молотком по трубе и сказал:
- Фершлюс надо растрайбовать.
Этот быстрый диагноз произвел на меня впечатление. Я не моргнул, однако, и спросил:
- А зачем?
Слесарь был поражён моим любопытством, но после первой реакции удивления,
выраженного во взгляде поверх очков, крякнул и сказал:
- Потому что дроссельклап халтурно блиндован и рикштосует.
-Ага, - сказал я, - понятно! Если бы дроссельклап был в своё время надежно заблиндован,
то не рикштосовал бы сейчас и растрайбование фершлюса было бы лишним?
- Пожалуй. А теперь пуфер надо лоховать, или дать ему шпрец чтобы стендер удихтовать .
Я трижды ударил молотком по крану, покивал головой и сказал:
- Слышно.
Слесарь посмотрел удивлённо:
-Что слышно?
- Слышно, что стендер не удихтован. Но я убежден, что когда пан даст ему правильный шпрец
лохованием пуфра, то дроссельклап будет заблиндован, больше не будет рикштосовать и в результате
фершлюс будет растрайбован.И я окинул слесаря холодным, дерзким взглядом.
Мое профессиональное выступление и небрежность, с которой я сыпал услушаными впервые в жизни терминами,
сбила с толку слесаря. Он почувствовал, что должен произвести на меня приятное впечатление.
- Но я сейчас не могу работать, потому что не захватил с собой холайзы. А стоить будет
ремонт - он минуту подождал, чтобы сокрушить меня ценой - стоить это...это будет ... 7 злотых и 85 грошей.
Это немного, - спокойно ответил я. - Я предпалагал, что по крайней мере, вдвое дороже. Что касается холайзы,
я вовсе не вижу необходимости чтобы пан о ней беспокоился.Попробуем без холайзы.
Слесарь побледнел и возненавидел меня.. Он издевательски улыбнулся и сказал:
- Без холайзы? Как я могу без холайзы лохбайтель криповать? Если бы трихтер был на шонер сделан, то можно. Но он крайцованный и во фланше без кулайтунга, так что абспервентля не сделать.
"Ну, знаете, - воскликнул я, разведя руками , - ничего подобного я от пана не ожидал!".Стало быть, этот трихтер, по вашему мнению, не сделан на шонер? Ха-ха-ха! Смех меня разбирает! Где же он божьей милостью крайцован?
-Как это где?- рявкнул слесарь.- Да у него кайлы на иберлауфе!
Я покраснел до ушей и смущённо шепнул:
В самом деле. Я не заметил, что на иберлауфе есть кайлы. В таком случае
- вы правы: без холайзы никак.

И он пошёл за холайзой. Ибо по причине кайл на иберлауфе трихтер действительно был сделан на шонер, а не крайцован, и без холайзы никак не удалось бы закриповать лохбайтля для удихтования стендра, чтобы растрайбовать фершлюс, который оттого плохо работал, что дроссельклапа была халтурно заблиндована, и теперь рикштосует.

Tuwim Julian - Ślusarz
W łazience cos sie zatkało, rura chrapała przeraźliwie, aż do przeciągłego
wycia, woda zaś kapała ciurkiem. Po wypróbowaniu kilku domowych
środków zaradczych (dłubanie w rurze szczoteczką do zębów, dmuchanie
w otwór, ustna perswazja etc.) - sprowadziłem ślusarza.

Ślusarz był chudy, wysoki, z siwą szczeciną na twarzy, w okularach na
ostrym nosie. Patrzył spode łba wielkimi niebieskimi oczyma, jakimś
załzawionym wzrokiem. Wszedł do łazienki, pokręcił krany na wszystkie
strony, stuknął młotkiem w rurę i powiedział:
- Ferszlus trzeba roztrajbować.
Szybka ta diagnoza zaimponowała mi wprawdzie, nie mrugnąłem jednak i
zapytałem:
- A dlaczego?
Ślusarz był zaskoczony moja ciekawością, ale po pierwszym odruchu
zdziwienia, które wyraziło się w spojrzeniu sponad okularów, chrząknął i
rzekł:
- Bo droselklapa tandetnie blindowana i ryksztosuje.
- Aha - powiedziałem - rozumiem! Więc gdyby droselklapa była w swoim
czasie solidnie zablindowana, nie ryksztosowałaby teraz i roztrajbowanie
ferszlusu byłoby zbyteczne?
- Ano chyba. A teraz pufer trzeba lochować, czyli dać mu szprajc, żeby
śtender udychtować.
Trzy razy stuknąłem młotkiem w kran, pokiwałem głową i stwierdziłem:
- Nawet słychać.
Ślusarz spojrzał dość zdumiony:
- Co słychać?
- Słychać, że śtender nie udychtowany. Ale przekonany jestem, że gdy
pan mu da odpowiedni szprajc przez lochowanie pufra, to droselklapa
zostanie zablindowana, nie będzie już więcej ryksztosować i, co za tym
idzie, ferszlus będzie roztrajbowany.
I zmierzyłem ślusarza zimnym, bezczelnym wzrokiem.
Moja fachowa wymowa oraz nonszalancja, z jaką sypałem zasłyszanymi
po raz pierwszy w życiu terminami, zbiła z tropu ślusarza. Poczuł, że musi
mi czyms zaimponować.
- Ale teraz nie zrobię, bo holajzy nie zabrałem. A kosztować będzie
reperacja - wyczekał chwilę, by zmiażdżyć mnie efektem ceny - kosztować
będzie... 7 złotych i 85 groszy.
To niedużo - odrzekłem spokojnie. - Myślałem, że conajmniej dwa razy
tyle. Co zaś się tyczy holajzy, to doprawdy nie widzę potrzeby, aby pan
miał fatygować się po nią. Spróbujemy bez holajzy.
Ślusarz był blady i nienawidził mnie. Uśmiechnął się drwiąco i powiedzał:
- Bez holajzy? Jak ja mam bez holajzy lochbajtel krypować? Żeby trychter
był na szoner robiony, to tak. Ale on jest krajcowany i we flanszy
culajtungu nie ma, to na sam abszperwentyl nie zrobię.
- No wie pan - zawołałame, rozkładając ręce - czegos podobnego nie
spodziewałem się po panu! Więc ten trychetr według pana nie jest robiony
na szoner? Ha, ha, ha! Pusty śmiech mnie bierze! Gdzież on na litość
Boga jest krajcowany?
- Jak to gdzie? - warknął ślusarz. - Przecież ma kajlę na iberlaufie!
Zarumieniłem się po uszy i szepnąłem wstydliwie:
- Rzeczywiście. Nie zauważyłem, że na iberlaufie jest kajla. W takim
razie - zwracam honor: bez holajzy ani rusz.

I poszedł po holajzę. Albowiem z powodu kajli na iberlaufie trychter
rzeczywiście był robiony na szoner, nie zaś krajcowany, i bez holajzy w
żaden spoób nie udadłoby się zakrypować lochbajtla w celu udychtowania
śtendra, aby rostrajbować ferszlus, który dlatego żle działa, że
droselklapę tandetnie zablindowano i teraz ryksztosuje.

Из пояснений в сети:
Ferszlus- Verschluss-zamek,zamknięcie
roztrajbowac-Vertreiben-rozprowadzić
droselklapa-Drosselklappe-zawór motylkowy
udychtować-Dichten-uszczelnić
pufer-Puffer-zderzak?
lochować-Lochen-dziurawić,przedziurawić
szprajc-rozpora,podpora,rozwierać?