lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

К.М. Мантойфель. Осеннее убежище.

Christian Medard
Manteuffel

Кристиан Медард МантойфельRefugium jesienne

W wieczornym parku mgły skąpane
w poświacie księżyca,
drzewa bezlistne, konary pokutne ginące
w próżni nieba.
Wcześnie jest jeszcze i chciałbym ocalić te
w pełni słońca widziane,
pod niebem jasnym dla kruchej pamięci
zostawione twarze i sprawy,
te w niebie upalnym niegdyś wibrujące pasje
i idee złudne.
Te dziś z barw wyzute obrazy w sercu
utajone, te miraże wzniosłe,
na nieba szarości niczym innym się stają jak
kwiatem przekwitłym
i niczym jak pyłem martwym rozniosą je
jesienne, niepogodne wiatry.
Marzenia moje ginące na krawędzi nocy, tak
chciałbym was przenieść
ku tej biblijnej chwili stworzenia, gdy
światło się stało i jeszcze
nikt o tym nie wiedział, że nic nie zostanie
prócz mrok

ОСЕННЕЕ УБЕЖИЩЕ

В вечернем парке мгла облита
сиянием месяца,
деревья без листвы, ветви покаянно пропадают
в пустоте неба
Ещё рано, и хотелось бы удержать те,
при свете солнца виданные лица и дела,
те, в горячем небе некогда дрожавшие страсти
и обманные идеи.
Те, ныне лишённые красок образы, в сердце
утаённые, те возвышенные миражи,
на серости неба ставшие ничем иным, как
увядшими цветами,
и мёртвой пылью их разносят
ветры осеннего ненастья.
Мечты мои, гибнущие на краю ночи, так
хотел бы я вас перенести
к той библейской минуте творения, когда
стал свет и ещё
никто не знал о том, что ничего не останется
кроме мрака.
Tags: Переводы
Subscribe

 • Не спалось...

     На всех вершинах    Покой,    Во всех долинах    Перед тобой    Так тихо стало.    Птиц не слышно из бора.    Почиешь скоро    И ты, усталый.

 • Эрнест Брылль. (Лавина)

  Эрнест Брылль. Псалм стоящих в очереди. За чем эта очередь стоит? За серостью, серостью, серостью Чего в этой очереди ты ждёшь? Старости, старости,…

 • Юзеф Баран. Фраменты...

  Poeta Józef Baran · FRAGMENTY, WIÓRKA, PIÓRKA fragmenty wiórka piórka strzępki plewy dym obiecanki cacanki topniejący ślad mgławicowe zwidy rozwiane…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments