lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Categories:

Барбара Гаевска. Грех Марсия.

Barbara Gajewska
grzech Marsjasza

odważny byłeś Marsjaszu a może aż tak
naiwny
chciałeś dorównać bogom chciałeś
ostrymi dźwiękami aulosu
przygasić płomień którym Apollo rozpalał
struny swojej cytry
ty satyr
jak mogłeś nie wiedzieć że bogowie grają
najpiękniej
przecież zostali wykrzesani z piękna
nie mieszkają w cienistych lasach nie kładą
głów na ziemi
i nie ma dla nich za wysokich progów i za
długich drabin
ty satyr
na swoich koźlich nogach
mogłeś tylko fiknąć kozła
a ty grałeś i grałeś pięknie i to był twój grzech
odważny byłeś Marsjaszu czy aż tak naiwny
oddałeś siebie na żer zemsty boga za tę grę
unisono
za powiew zachwytu
czyżbyś wierzył w łagodność piękna na
boskich dłoniach Apolla
kiedy pławił się w twoim krzyku i swojej
pogardzie
kiedy zdzierał z ciebie kolejny płat skóry
pasterze nadal pilnowali owiec a bogowie
ucztowali na Olimpie
i tylko poeta wie że skamieniał słowik
i posiwiało drzewo


Грех Марсия
ты был храбрым Марстй а может и настолько
наивным
что захотел сравняться с богом захотел
резким звуком авлоса
погасить пламя которым распаляет Аполлон
струны своей цитры
ты сатир
как мог ты не знать что боги играют
прекраснее
ведь сотворены они из прекрасного
не живут в тенистых лесах не кладут
головы на землю
и нет для них слишком высоких порогов и слишком
длинных лестниц
ты сатир
на своих козлиных ногах
ты мог только выделывать коленца
а ты играл и играл красиво и это был твой грех
храбрым был ты Марсий или таким наивным
что отдал себя в жертву мести бога за эту игру
унисоном
в порыве восторга
неужели ты верил в нежность красоты
божественных рук Аполлона
когда он купался в твоем крике и своей
гордыне
когда сдирал с тебя очередной лоскут кожи
пастухи по-прежнему пасут овец и боги
пируют на Олимпе
и знает только поэт что соловей окаменел
и дерево поседело.
Tags: Переводы., Стихи
Subscribe

 • Колесо оборзения 20.

    20. Дырка от публики. ** Шут даун. ** Безличное местоимение. (Депутат от партии). ** Дуче наш, иже не на небеси... ** Не ссы, не ссы, художник, не…

 • Записи 2009

     ЖЖ ( записи) 2009.       5 января.    У Динабурга ДР, 81. Говорил по телефону, пару слов, голос плохой.      Такая мысль : космос -…

 • Записи 2008-2.

  Записи 2008-2.    У нас войну теперь называют мирным процессом.    *    Друзья уходят, возвращаются,    Былое всё ж не возвращается    Как будто те…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments