lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Category:

Адам Гвара · ПАН ПЕРЫШКО И ПРАКТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Адам Гвара

ПАН ПЕРЫШКО И ПРАКТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Пан Перышко
смотрит в подзорную трубу
сначала с одной стороны
потом с другой
после чего суммирует результаты
зажигает лампу и
пишет в дневнике -
относительность - это дорога никуда
раньше доверял
фальшивым авторитетам
ради душевного спокойствия
принимая слова на веру
пока вежливость
не спутал с равнодушием
любовь с похотью
смелость с эгоизмом
и наконец добро со злом
полагал что все зависит от
от контекста
или бывает относительным
пока он не остался один в комнате
с окном открытым в ночь
когда он его закроет
не без значения будет то
с какой стороны стекла он окажется
временно ущемлённый в правах
тратит энергию и свет
необходимо повернуть время вспять
думает Пан Перышко
уже поздно
Аг
(E=mc2 )

Adam Gwara
PAN PIÓRKO I PRAKTYKA WZGLĘDNOŚCI
Pan Piórko
spogląda przez lunetę
najpierw z jednej strony
potem z drugiej
następnie sumuje doświadczenia
zapala lampę i
zapisuje w dzienniku -
względność jest drogą donikąd
wcześniej ufał
fałszywym autorytetom
w imię świętego spokoju
przyjmując słowa na wiarę
aż przyzwoitość
pomylił z zaniechaniem
miłość z namiętnością
odwagę z egoizmem
a w końcu dobro ze złem
uważał że wszystko zależy
od kontekstu
albo bywa względne
do czasu gdy został sam w pokoju
z oknem otwartym w noc
kiedy je zamknie
nie bez znaczenia będzie
po której stronie szyby się znajdzie
na razie zawieszony w prawach
traci energię i światło
powinienem odwrócić czas
myśli pan Piórko
już późno
ag
Tags: Переводы., Стихи
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments