lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Переводы

Zbigniew Herbert

W raju tydzień pracy trwa trzydzieści godzin
pensje są wyższe ceny stale zniżkują
praca fizyczna nie męczy, wskutek mniejszego przyciągania
rąbanie drzewa to tyle co pisanie na maszynie
ustrój społeczny jest trwały a rządy rozumne
naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju

Na początku miało być inaczej
świetliste kręgi chóry i stopnie abstrakcji
ale nie udało się oddzielić dokładnie
ciała od duszy i przychodziła tutaj
z kroplą sadła nitką mięśni
trzeba było wyciągnąć wnioski
zmieszać ziarno absolutu z ziarnem gliny
jeszcze jedno odstępstwo od doktryny ostatnie odstępstwo
tylko Jan to przewidział: zmartwychwstaniecie ciałem


Boga oglądają nieliczni
jest tylko dla tych z czystej pneumy
reszta słucha komunikatów o cudach i potopach
z czasem wszyscy będą oglądali Boga
kiedy to nastąpi nikt nie wie

Na razie w sobotę o dwunastej w południe
syreny ryczą słodko
i z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze
pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła jak skrzypce

Збигнев Херберт

В раю рабочая неделя длится тридцать часов
зарплата высокая цены постоянно снижают
физический труд не утомляет ввиду малой гравитации
и рубить дрова всё равно что писать на машинке
общественный строй неизменен и власти разумны
действительно в раю лучше, чем в каком либо краю

Поначалу всё должно было быть иначе
сияющие нимбы хоры и степени абстракции
но не удалось полностью отделить
тела от души и и приходили они сюда
с каплей сала и волоконцем мяса
потребовалось сделать выводы
смешать зерно абсолюта с зерном глины
ещё одно отступление от доктрины последнее отступление
однако Иоанн это предвидел : воскреснете из мёртвых во плоти

Бога видят немногие
он только для тех кто из чистого духа
остальные слушают коммюнике о чудесах и потопах
со временем все будут лицезреть Бога
когда это время наступит никто не знает

Пока что по субботам в двенадцать дня
сирены сладостно воют
и из фабрик выходят небесные пролетарии
неся подмышкой нелепые свои крылья как скрипки
Tags: Переводы
Subscribe

 • Русский лубок.

  Екатерина Симонова Русский лубок Стихи Опубликовано в журнале Волга, номер 7, 2021 Екатерина Симонова родилась в 1977 году в Нижнем Тагиле.…

 • Валерий Шубинский (Из ФБ)

  Валерий Шубинский 4 ч. · (и новое) ДЕРЕВО-РЕКА В полночный час с его ветвей, плодоносящих паром, свистит плавучий соловей прибрежных уток парам. Оно…

 • Из ФБ, увёл.

  Геннадий Каневский 5 ч. · леша, меж тем, мог бы быть вторым горчевым. или даже первым власом дорошевичем. но зарыл талан в землю пейджером, за…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments