lebo35 Лев Бондаревский (lebo35) wrote,
lebo35 Лев Бондаревский
lebo35

Анна Муш. Новые стихи

Anna Musz – Nowe wiersze

Rekurencje Возвращение

zwijając mapy szukaj starych składów складывая карты ищи старые сгибы
szerokich bruzd zastarzałych przetarć широкие борозды застарелых потёртостей
one są jak blizny głębokie i blade они как шрамы бледные и глубокие
ale bez nich nic się nie złoży но без них ничего не сложится

uważaj na gesty i powstrzymuj oddech осторожней с движениями и придерживай дыхание
zżółkłe mapy kruszeją a przecież z niektórych пожелтевшие карты крошатся а ведь из некоторых
nie powróciły jeszcze dawne statki не вернулись ещё давние корабли
łamiesz im horyzonty i przelewasz ты ломаешь им горизонты и проливаешь
wodę w niebo choć było na odrębnych mapach воду в небо хотя оно было на особенных картах

dawni żeglarze wiedzieli давние мореходы знали
że czasem nie płynie się za horyzont что нельзя уплыть за горизонт
bo tam kończy się papier Wielka Karta Podróży потому что там кончится бумага Великая Карта Путешествия
dlatego nie odpływając daleko wymyślali historie поэтому не отплывая далеко выдумывали истории
o bardzo odległych brzegach niebezpiecznych lądów о дальних берегах опасных земель

my też jesteśmy na mapie też z niej nie wrócimy мы тоже на карте и тоже с неё не вернёмся
przepiszą nas we wszystkie następne atlasy запишут нас во все будущие атласы

spójrz płyną po nas skruszałe żaglowce смотри плывут за нами разбитые парусники
nic więcej się już nie zdarzy больше ничего уже не случится


Weduta (wg Dürera) Вид ( по Дюреру)

teraz widać wyraźniej теперь отчётливей видно
z perspektywy czasu в перспективе времени
jak aniołowie zniszczenia kłębią się i wrą как ангелы истребления клубятся и кипят
na ziemię rzucając pewnie cień nie większy od chmury бросая на землю тень не больше тучи
jeszcze nie ma po co uciekać ещё незачем убегать
później nie będzie dokąd позже не будет куда

w dole łagodna plamka o rozmytych brzegach в долине слабое пятнышко с размытыми краями
miasto otwarte w niebo i w niebo bezbronne город открыт в небо и в небо безоружное

ktoś wraca właśnie z okolicznych wzgórz кто-то как раз возвращается с окружающих холмов
trzymając kruche szkielety wytrawionych liści держа хрупкие скелеты вытравленных листьев
nadal próbuje donieść je do domu пытаясь донести их до дома
choć sypią mu się przez palce mdleją wokół dłoni хотя они сыплются сквозь пальцы млея в ладони
i trudno mu się dziwić że nie patrzy w niebo и трудно винить его что в небо он не смотрит

jego przeoczenia kiełkują wzrastają его недосмотр прорастает растёт
coś się nieuchronnie zaczyna coś kończy się tracić что-то неизбежно начинается что-то кончается
ślady zapominają kto je tu wyznaczył следы забывают кто их тут обозначил
znaczenia jeszcze śledzą się nawzajem знаки ещё следят друг за другом

Inkantacje Заклинание

wybieramy miejsce выбираем место

nie znając przepowiedni не зная предреченного
na obcych obszarach wierzymy intuicji на чужих пространствах верим интуиции
przyuczonej do innych światów приученной к иным мирам
raz podjętą decyzję obracamy w palcach раз принятое решение вертим в пальцах
nosimy ją długo aż budują się w nas носим его долго так что строятся в нас
zamki katedry rynki i fraktale ulic дворцы соборы рынки и фрагменты улиц

ta ziemia się nam podoba ciepła przestrzeń эта земля нам нравится тёплый простор
i kolor jak z włoskich pejzaży и цвет как с итальянских пейзажей
czas przejąć terytorium пора завладеть территорией
brakuje tylko obrzędu недостаёт только обряда
magicznego gestu na pomyślny początek магического жеста для успешного начала

nie umiemy korzystać ze szlachetnych kamieni мы не умеем пользоваться благородными камнями
nie wiemy do czego te trawy i zioła мы не знаем для чего те травы и зелья
dla szamanów to byłaby świątynia i szpital для шаманов это была бы святыня и лечебница
ale my tylko otwieramy ręce dotykamy ziemi а мы только раскрываем руки и касаемся земли
mylimy fauny i flory путаем фауну и флору
recytujemy zamierzchłe łacińskie sentencje произносим древние латинские сентенции

i nagle słyszymy и вдруг слышим
wypełniają się słowa niczym puste naczynia наполняются те слова словно пустые сосуды
ziemia nasiąka wodą zwołują się ptaki напитывается водой земля скликаются птицы
powstają natychmiast potrącone trawy воскресают тотчас погибшие травы
patrzeć teraz w ten pejzaż to jak wierzyć w powroty смотреть теперь в этот пейзаж словно верить в возвращение
i czuć za plecami wszystkie przyszłe słońca и чувствовать за спиной все будущие солнца
Tags: Переводы
Subscribe

 • Александр Куликов. Я осень...

  Александр Куликов Я осень опишу на все лады. Вот первый лад. Созревшие плоды: антоновка, грушовка, бычье сердце, в косицу заплетенный синий лук,…

 • Адам Гвара. Ша...

  ADAM GWARA SZA... Spowite ciszą miasto. W posłaniu z alabastru Król nowe śni wyprawy. W komnacie onyksowej Królowej hebanowej Z rozpaczy serce…

 • Стихи из ФБ.

  Ян Бруштейн 8 ч. · Неравный и неправедный обмен: Коснулось узловатых старых вен Дыхание безумства и разбоя. По мокрому песку иду в тоске, Где…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments