Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Иоанна Вихеркевич. (с дерева...)

Joanna Wicherkiewicz
Иоанна Вихеркевич.
***
Мы слезли с дерева
на асфальт улицы
прямо под колёса
летящего времени
убегаем уклоняемся
топчем зелёные газоны
совершенствуем убежища
лепим день руками творцов
всё ближе к богам
заседаем в выдуманных пантеонах
со стен афинского Акрополя
Римского Капитолия
Еврейского Иерусалима
Запретного Города
считываем неизбежный конец
этого несправедливого мира
он не возник естественным путём
и не будет длиться вечно
***
zeszliśmy z drzewa
na asfaltowe ulice
wprost pod koła
rozpędzonego czasu
uciekamy wymykamy się
depczemy zielone trawniki
udoskonalamy ucieczki
lepimy dzień rękami stwórcy
coraz bliżej bogów
zasiadamy w wydumanych panteonach
z murów ateńskiego Akropolu
rzymskiego Kapitolu
żydowskiej Jerozolimy
Zakazanego Miasta
sczytujemy samorodny koniec
ten niesprawiedliwy świat
nie powstał w sposób naturalny
nie będzie trwał wiecznie