Category: знаменитости

Category was added automatically. Read all entries about "знаменитости".

Юлиан Тувим. (Гуси)

Julian Tuwim

Idą gąski, idą białe do domu.
Gubią pióra, gubią białe po polu.
Idą gąski, idą białe po lesie,
A te pióra, białe pióra wiatr niesie.
Lela, lela, gąski moje.
Lela na wodę, na wodę.
Moje gąski popłynęły,
A ja nie mogę, nie mogę.

Идут гуси, Идут белы до дому.
Губят перья, губят белы, по полю..
Идут гуси, Идут белы, по лесу,
А те перья, перья белы, ветер носит.
Лела, лела, гуси мои.
Лела на воду, на воду.
Мои гуси поплылИ,
А я не мОгу, не мОгу.

Это не перевод, просто поётся .Ударения выделены.