Category: игры

Category was added automatically. Read all entries about "игры".

Иоанна Вихеркевич. Захария на каждый день.

Иоанна Вихеркевич.
Захария на каждый день.
Zachary na każdy dzień
Joanna Wicherkiewicz

Zachary obawia się
że jest tylko wirtualny
to że będzie kwiczał
ryczał tupał nie ma znaczenia
w kodzie zero jedynkowym
zapisano wszystkie apokalipsy i raje
level wygrany
level przegrany
level grany
game over

Захария опасается
что он только виртуальный
и что будет ли он визжать
рычать и топотать не имеет значения
в двоичном коде
записаны все апокалипсисы и эдемы
уровень удачи
уровень неудачи
уровень игры

игра окончена

Joanna Wicherkiewicz

Zachary chciałby
chęć posiadania
jest u Zacharego
wysoce rozwinięta
pragnie miłości
którą pielęgnuje
sąsiad w różanym ogrodzie
chciałby też wąchać jego kwiaty
a potem ściąć im głowy
ozdobić nimi stół
ten stół obok którego
przeszedł obojętnie
rzuciwszy wzrokiem
na cenę i marzenie o salonie
wielkim jak smutek
z nieposiadania

Захарии хочется

желание иметь
у Захарии
высоко развито

он жаждет любви
с которой лелеет
сосед свой розовый сад
он хотел бы обонять его цветы
а потом снести им головы
и украсить ими стол

тот стол мимо которого
он прошел безразлично
бросив взгляд
на цену с мечтой о салоне
большом как печаль
от необладания

Joanna Wicherkiewicz
Zachary mierzy się z przeszłością
wiatr przyniósł piaski przeszłości
wokół wyrosła pustynia
w wyniku różnych współczynników załamania światła
załamał się świat
Zachary nie zauważył
studiował drogę krzyżową ćmy
od abażuru do żarówki

Захария всматривается в прошлое

ветер принес пески прошлого
вокруг возникла пустыня
в результате различных факторов преломления света
произошло светопреставление
Захария этого не заметил
он изучал крестный путь мотылька
от абажура до лампочки


Joanna Wicherkiewicz

sny Zacharego są zwierzęce i ludzkie
(tak tak człowiek też zwierzę)
czasami bywa szczurem
czasami szczurołapem
w ciemnych kanałach
trudno dojrzeć
kto kogo
В снах Захарии он животное и человек
(да - да человек тоже животное)
иногда бывает крысой
иногда крысоловом

в темных каналах
трудно разглядеть
кто кого